Lavina Estate Winery Logo
Lavina Estate Winery Precious White

Precious White

Vernon

Cellar Door Price $17.50

Ortega 100.0%


A Selection of Other Ortega's from Vernon


A Selection of Other Ortega's from Canada